Kielikylpyjä ja perhetapahtumia – yhteisöllisyyttä luovat toimitilat sitouttavat ja kotouttavat kansainvälisiä osaajia

Kun kilpailu huippuosaajista kiristyy, yritykset panostavat yhä vahvemmin työntekijöidensä kotouttamiseen. Uuteen työympäristöön juurruttamisessa avainrooliin nousevat yhteisölliset ja kielenoppimista helpottavat toimitilat. Lue, kuinka kotouttava toimisto rakennetaan!

Monikulttuurisiin työyhteisöihin perehtyneen, Helsingin yliopiston tutkijan Eveliina Korpelan mukaan Suomi houkuttelee yhä enemmän kansainvälisiä työntekijöitä. Myös heidän kotouttamiseensa suhtaudutaan entistä kokonaisvaltaisemmin.

”Suomessa toimivilla yrityksillä on merkittävä rooli maahan muuttavien työntekijöiden kotouttamisessa, sillä valtion tukemat kieli- ja kotoutusohjelmat on suunnattu pääasiassa työttömille työnhakijoille”, Korpela sanoo.

Tutkijan mukaan kotouttamisessa korostetaan yhä enemmän paikallisen kielen oppimisen tärkeyttä.

”Työntekijöitä ei haluta sulkea vain englanninkielisen yrityskuplan sisään, vaan heidän halutaan integroituvan uuteen työpaikkaan ja kotimaahan kokonaisvaltaisesti. Paikalliskielen oppimisella on tutkitusti merkittävä vaikutus hyvinvointiin ja kulttuuriseen osallisuuteen ja kielitaito vaikuttaa myös uralla etenemiseen”, Korpela määrittelee.

Eveliina Korpelan mukaan työntekijöitä ei haluta sulkea enää vain englanninkielisen yrityskuplan sisään. ”Moderneissa työyhteisöissä pohditaan, miten mahdollistetaan tulijoiden kokonaisvaltainen kotoutuminen sekä rinnakkaiskielten käyttö tiloissa ja yrityskulttuurissa”, Korpela sanoo.

Hyvä sijainti tekee arjen helpoksi

Maahan muuttavat tietotyöläiset ovat Korpelan mukaan usein työlleen omistautuneita asiantuntijoita, jotka viettävät toimistolla paljon aikaa. Tämä nostaa toimitilat keskeiseen rooliin henkilöstön kotouttamisessa.

”Sosiaaliset verkostot rakentuvat vain silloin, kun ihmiset kohtaavat. Mitä parempien kulkuyhteyksien ja lähipalveluiden äärellä toimisto sijaitsee, sitä tehokkaammin se vetää väen yhteen”, Korpela sanoo.

Hyvät lähipalvelut voivat tarkoittaa ulkomaisille työntekijöille esimerkiksi monikulttuurista lounastarjontaa, arjen pyörittämistä helpottavia oheispalveluja, omaa kulttuuria tukevia harrastusmahdollisuuksia sekä toimiston lähellä sijaitsevia majoituspalveluja. Kansainvälisissä yrityksissä töitä tehdään eri vuorokaudenaikoihin, joten kulkuyhteyksien on toimittava kellon ympäri.

Peliteknologiayritys Unityssä työskentelee 270 työntekijää yli 40 maasta. Työntekijöidensä viihtymiseen ja kotoutumiseen voimakkaasti panostava yritys valitsi toimitilansa Suomen parhaimpien liikenneyhteyksien ja lähipalveluiden ääreltä, Helsingin ytimessä sijaitsevasta Citycenteristä.

”Helposti saavutettava ja keskeinen sijainti on kansainvälisille yrityksille usein tärkeä myös brändinäkyvyyden ja ulkomaisten asiakkaiden vierailujen takia”, Korpela muistuttaa.

Perhejuhlia ja kierrätyspisteitä

Itse toimitiloissa tutkija korostaa optimaalisten työskentelyolosuhteiden ohella osallistumisen ja yhteisöllisyyden tärkeyttä. Tilat rakentavat sosiaalista viitekehystä parhaiten silloin, kun ne toimivat kodin jatkeena ja mahdollistavat kohtaamiset paitsi työntekijöiden myös heidän perheidensä kesken.

Unityssa työntekijöiden perehdyttämisestä ja kotouttamisesta vastaa oma tiimi, joka ideoi henkilöstölle erilaisia aktiviteetteja ja tapahtumia. Osa tapahtumista on suunnattu myös työntekijöiden perheille.

Monikulttuurisessa yrityksessä voi olla myös kulttuurisia tapoja ylläpitäviä tai kielen oppimista edistäviä tiloja. Korpela mainitsee esimerkiksi Suomi-huoneen, jossa voidaan pitää matalan kynnyksen kielikylpyjä ja esineet on nimetty suomenkielisillä nimilapuilla.

”On hyvä, että työpaikalla on joku tila, jossa asiantuntijakin saa kysyä tyhmiä kysymyksiä ja pyytää apua arkeen ja paikalliseen kieleen liittyvissä asioissa ilman, että hänen ammatillinen identiteettinsä on uhattuna”, Korpela havainnollistaa.

”Kokonaisvaltainen huomiointi kertoo siitä, että yritykseen palkataan yksilöitä eikä resursseja.”

Yhteisölliset tilat tarjoavat mahdollisuuden myös vapaa-ajalla tapahtuviin kohtaamisiin – ydinkeskustassa tai kauppakeskuksessa sijaitseva toimisto toimii tukikohtana myös shoppailureissulla ja hyvin varusteltu peli- tai leffahuone houkuttelee piipahtamaan toimistolla myös perheiden kesken.

Paikalliskielen oppiminen on tehokkainta, kun se tapahtuu työajalla ja -tiloissa. Unity tukee henkilöstönsä kielikoulutusta ja viljelee tiloissa suomen kieltä. Työntekijöille on tarjolla myös someryhmiä, joiden kautta voi lähteä paikallisten kollegoiden kanssa lounaalle tai harrastuksiin.

Korpelan mukaan tulijoiden kotiutumista helpottaa se, että työntekijöiden juuret tehdään näkyväksi. Erilaisia taustakulttuureja voidaan tuoda esille taiteessa ja tilojen sisustuksessa.

”Kotiutumista helpottaa se, että henkilöstön juuret tehdään näkyväksi.”

”Yrityksen vastaanotossa voi vaikka olla henkilöstön rikasta kieli- ja kulttuuritaustaa kuvaava lippurivistö tai kahvihuoneen seinällä hyvän huomenen toivotus kaikilla kielillä. Pienetkin asiat synnyttävät tunteen, että kaikkia taustoja arvostetaan.”

Unityn hyvin varusteltu välipala- ja kahvibaari vetää ihmiset yhteen työn lomassa. Toivelistalla on myös kierrätyspiste, jossa tulevat ja lähtevät työntekijät voisivat kierrättää tavaroitaan ja helpottaa näin uuteen arkeen asettumista.

Hyödynnä toimitilan vaihdos!

Kotouttavan toimiston ja yrityskulttuurin rakentaminen edellyttää tutkijan mukaan sekä johdon että organisaation sitoutumista. Tilat toimivat strategisena työkaluna, joiden avulla yrityksen käytäntöjä saadaan ohjattua haluttuun suuntaan.

Muutosta tarvitaan tutkijan mukaan kolmella eri tasolla.

”Ensin tarvitaan asennemuutos ja halu tehdä asioita toisella tavalla. Määritellään se, missä ja miten eri taustat ja kieli-identiteetit tehdään näkyviksi ja kenen käyttöön toimisto on tarkoitettu ja milloin”, Korpela listaa.

Unityn Workplace Experience Territory Lead Justina Raution mukaan yrityksen tilat on rakennettu tukemaan yhteisöllisyyttä. Toimistosta löytyy työtilojen lisäksi avara lounge-tila, monipuolinen wellness-alue ja unihuone, joka on tarkoitettu lepohetkiin, meditointiin ja rukoilemiseen.

Toinen taso syntyy tutkijan mukaan siitä, kun tavoitteet siirretään käytäntöön, ja toimintatapoja muutetaan kotoutumista ja kielenoppimista tukeviksi.

Kolmas taso syntyy rakenteellisista muutoksista, jotka mahdollistavat käytäntöjen juurtumisen osaksi yrityskulttuuria. Rakenteelliset muutokset voivat olla esimerkiksi kielikannusteiden mukaanottoa kehityskeskusteluihin tai uusien, kotouttamista edistävien toimenkuvien luomista.

Tutkija kannustaa ajoittamaan muutosprosessin mahdolliseen toimitilan vaihdokseen tai tilauudistukseen.

”Uusia käytäntöjä voi olla helpompi luoda, jos päästään suunnittelemaan tilat alusta asti monikulttuurisuutta tukeviksi”, Korpela sanoo.

Näin rakennat kotouttavat toimitilat:

 • Muista, että tila on työkalu strategian toteuttamiseen. Kotouttavan toimiston luominen vaatii organisaatiotason muutoksia.
 • Valitse työympäristökonsultti, joka tuntee työympäristön kehittämisprosessin ja monikulttuurisen yrityksen tarpeet.
 • Selvitä mitä tarpeita monikulttuurisella henkilöstölläsi ja heidän perheillään on toimiston sijainnin ja lähipalvelujen suhteen.
 • Selvitä, mitä eri kulttuurisia tilatarpeita työntekijöillä on – esimerkiksi eriytettyjen sosiaalitilojen luonti voi tulla kalliiksi jälkikäteen.
 • Varmista, että toimiston valaistus, ilmanvaihto, etäyhteydet ja lepotilat tukevat työskentelyä eri vuorokauden aikoina.
 • Mitoita tapahtumatila myös työntekijöiden perheille.
 • Luo tiloja ja toimintoja, jotka kokoavat henkilöstöä myös vapaa-aikana.
 • Luo kotouttamista edistäviä toimenkuvia, esim. tiimi, joka tutustuttaa työntekijät taloon ja järjestää yhteistä toimintaa.
 • Tuo eri kulttuureja näkyväksi taiteessa, sisustuksessa, tapahtumissa ja tarjoiluissa.
 • Jos tilat ovat isot ja monikerroksiset, aktivoi ihmiset liikkumaan teemoitetuilla taukopisteillä.
 • Erota ruoan lämmityspiste yhteistilasta ja varusta se hyvällä ilmanvaihdolla – lasiseinä luo tunteen yhteisöllisyydestä.
 • Säästä kuluissa panostamalla muunneltavuuteen – pelitila voi toimia myös joogahuoneena tai rukoustilana.

Asiantuntija: Konseptitoimisto Flockin arkkitehti ja workplace-suunnittelija Anna Kyyhkynen

Etsitkö vetovoimaisia tiloja monikulttuuriselle yrityksellesi?
Tutustu Spondan vapaisiin tiloihin Citycenter Officeksessa »

Lisätietoa:

Heräsikö kiinnostuksesi? Jätä meille viesti.

Keskustelemme mielellämme kanssasi tarkemmin erilaisista tilavaihtoehdoista ja kaikesta, mitä Citycenter Officeksella on tarjottavanaan.

Voit myös jättää ehdotuksesi vierailuajasta alla olevan kalenterin avulla, niin teemme parhaamme toiveidesi toteuttamiseksi.